banner-sv-com-utrecht-met-kleuren-logo

 

Van ‘Contact Oud Mariniers Schietvereniging Afdeling Utrecht’ naar ‘SV COM Utrecht’

Oprichting vereniging

In 1970 ontstond het idee om, in navolging van Rotterdam, een schietvereniging voor oud-mariniers op te richten. Op 25 november 1970 passeerde de akte voor de oprichting van de ’Contact Oud Mariniers Schietvereniging Afdeling Utrecht’ de notaris. Bestuursleden van het eerste uur waren onder meer de heren Das, Meijer, Masselink, Hartsuiker, Wallet en Brood.

Accommodatie 1
Na zich te hebben aangesloten bij de K.N.S.A. kon de vereniging vanaf 1971 gebruik maken van de Marine schietbanen op de Leusderheide. Deze banen bestonden naast een 25 meter-pistoolbaan uit 15 schietpunten voor geweer, en dat over 100, 200 en 300 meter. De meeste leden schoten de discipline Militair Geweer. De geweren (Garands) werden beschikbaar gesteld door de Koninklijke Landmacht. Zo ook de munitie, die aanvankelijk gratis was en later door de vereniging kon worden gekocht voor zo’n 7 cent per patroon. Naast Militair Geweer werden ook de disciplines Standaard- en Vrij Geweer populair. De verenigingen die vaste bezoekers waren van de schietbanen, konden de schijvenhouders opbergen in de zogeheten schijvenloods.

Organisatietalent
De vereniging blonk niet alleen uit in het behalen van goede schietresultaten, maar ook door het vermogen om wedstrijden te organiseren. In 1970 ontstond het idee een wedstrijd in het leven te roepen voor mariniers en oud-mariniers, al dan niet lid van een schietvereniging. Deze wedstrijd, bekend geworden onder de naam ’Leusdenweek ’, werd vanaf het eerste moment mede georganiseerd door onze vereniging. Daarbij mag de persoonlijke inzet van onze huidige voorzitter Adri Brood niet onvermeld blijven. Bijna 30 jaar heeft deze wedstrijd bestaan. Aanvankelijk werd de Leusdenweek bezocht door zo’n 50 deelnemers, later groeide hij uit tot een deelnemersveld van zo’n 1000 schutters, verspreid over de hele week, waarvan velen meerdere keren die week terug kwamen. Niet alleen de schietresultaten stonden overigens centraal of de onderlinge contacten, maar ook de zogeheten ’Blauwe Hap’ had een grote aantrekkingskracht. Uiteindelijk kwam in 1999 een einde aan deze populaire en unieke wedstrijd.

De vereniging organiseerde nog meer goed bezochte wedstrijden, zoals verschillende Nederlandse Kampioenschappen en de eigen wedstrijd om de Mariniers Bokaal voor Militair Geweer 100 meter en Standaard/Vrij Geweer 300 meter. De medewerking aan de Europese en Wereldkampioenschappen Historische Wapens mogen in dat kader ook niet worden vergeten.

Voorts mag niet onvermeld blijven de belangrijke rol die onze vereniging heeft gespeeld bij de organisatie van Het Schuttersfeest ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van onze sportbond, de K.N.S.A.

Wedstrijdresultaten
Ook op wedstrijdniveau was onze vereniging succesvol. Leden streden succesvol mee om de prijzen bij uiteenlopende wedstrijden en werden zelfs Nederlands Kampioen in diverse disciplines. Voorts werden er door leden van de vereniging zowel individueel als in teamverband Nederlandse records gevestigd, zoals het GKG-team liggend 100 en 300 meter (Brood, Rosenthal, Badenbroek, Jacobs).

Rondzwervingen en accommodatie 2
Zoals hierboven is uiteengezet, liggen de wortels van de vereniging op de Leusderheide. Vanaf 1983 werd echter ook geschoten in Fort Voordorp, terwijl het gezelschap later verhuisde naar de accommodatie van SV Juliana te Maarsbergen. Hier werd vooral de discipline KKG 12 meter beoefend. Vanaf de opening van de nieuwe accommodatie van ASV Prins Hendrik in Amersfoort werd dat in 1990 ook ons onderkomen. Hier konden wij op de woensdagavond beschikken over 5 banen voor pistool over 25 meter en 10 banen over 12/50 meter KKG.

Onze club is trouwens van origine een vereniging voor Groot Kaliber Geweer (GKG). Geplaagd door milieumaatregelen (met name geluidsoverlast) werden echter steeds meer militaire banen gesloten, terwijl de banen die open bleven genoodzaakt waren sportschutters te weren om te voldoen aan de aangescherpte regels. Mede hierdoor werd gezocht naar alternatieven. Bij Prins Hendrik mocht namelijk alleen geschoten worden met klein kaliber wapens, met uitzondering van wapens met munitie zonder kogelmantel.

De oplossing werd gevonden in de nieuw te bouwen accommodatie van SV Driebergen-Rijsenburg. Naast minder beperkingen van kalibers, werd hier tevens een 100 meter-baan gerealiseerd. Ook deed hier de elektronische schotwaardering zijn intrede. De verhouding met het stichtingsbestuur bekoelde evenwel na enige jaren en leidde ertoe dat het huurcontract niet werd verlengd. Het bestuur onderzocht vervolgens een aantal andere mogelijkheden, maar die waren niet succesvol.

Na gesprekken met het bestuur van Prins Hendrik werd besloten te participeren in een renovatie van de bestaande baan. Onder aanvoering van Adri Brood, Bert van Woudenberg en Henk ter Horst ging de verbouwing in juli 2017 van start. Een ingrijpende verbouwing leidde onder meer tot de aanleg van een betonnen vloer (voorheen een zandvlakte) en het optrekken van geluidsdichte muren. Hierdoor werden drie gescheiden banen gecreëerd, en dat voor verschillende disciplines. Baan A is bestemd voor Klein Kaliber Geweer en Luchtgeweer, en is voorzien van elektronische schotwaardering, baan B is geschikt voor alle kalibers pistool en geweer, evenals baan C, die overigens door onze vereniging wordt gebruikt voor diverse pistooldisciplines. Alle banen zijn geschikt voor afstanden tot en met 50 meter. De schietbanen van Prins Hendrik kunnen door deze grondige vernieuwing tot de mooiste van Nederland worden gerekend.

De naamgeving
Door ledenaanwas en verloop voldeed de verhouding mariniers versus niet-mariniers in de loop der tijd niet meer aan de door de COM Nederland gestelde ondergrens (51-49%). Na een aantal jaren discussie en een verwijdering van standpunten heeft het landelijke bestuur besloten de verhouding met de COM-schietvereniging te herzien. Dit heeft ertoe geleid dat de vereniging zijn naam heeft gewijzigd in ‘Schietvereniging COM Utrecht’, kortweg SV COM Utrecht. Onder die naam functioneert de vereniging sinds 2013.

De vereniging telt op dit moment een bescheiden aantal leden die uiteenlopende takken van de schietsport beoefenen, variërend van KKG en Historische Wapens tot Militair Pistool en andere hieraan gerelateerde disciplines. Ook kan er sinds kort de discipline IPSC Handgun/PCC worden getraind. Ondanks de perikelen rond het coronavirus groeit het aantal leden voorzichtig.

Baanplanner 

Agenda SV COM Utrecht

2024 Activiteit
17 juli
woensdag (deel 28 / 50)
19:00 tot
23:00
Verenigingsavond
Kryptonweg 5, Amersfoort
24 juli
woensdag (deel 29 / 50)
19:00 tot
23:00
Verenigingsavond
Kryptonweg 5, Amersfoort
24 juli
woensdag (deel 4 / 6)
20:00 tot
22:00
Interne Wedstrijd Service Pistol
Baan C, Kryptonweg 5, Amersfoort
31 juli
woensdag (deel 30 / 50)
19:00 tot
23:00
Verenigingsavond
Kryptonweg 5, Amersfoort
7 augustus
woensdag (deel 31 / 50)
19:00 tot
23:00
Verenigingsavond
Kryptonweg 5, Amersfoort
14 augustus
woensdag (deel 5 / 9)
19:00 tot
20:00
Algemene Training Pistoolschieten
Baan C, Kryptonweg 5, Amersfoort
14 augustus
woensdag (deel 32 / 50)
19:00 tot
23:00
Verenigingsavond
Kryptonweg 5, Amersfoort
14 augustus
woensdag (deel 2 / 2)
20:00 tot
22:00
EPP-Training
Baan C, Kryptonweg 5, Amersfoort
21 augustus
woensdag (deel 33 / 50)
19:00 tot
23:00
Verenigingsavond
Kryptonweg 5, Amersfoort
28 augustus
woensdag (deel 34 / 50)
19:00 tot
23:00
Verenigingsavond
Kryptonweg 5, Amersfoort

SV COM UTRECHT

Kryptonweg 5
  3812 RZ   Amersfoort   
  Nederland
 
siraterces.[antispam].@svcomutrecht.nl
https://www.svcomutrecht.nl
 
NL29ABNA0454482965
kvk:
40476875

Accommodatie SV COM UTRECHT