banner-sv-com-utrecht-met-kleuren-logo

Privacyverklaring SV COM Utrecht

Dit is de privacyverklaring van schietsportvereniging COM Utrecht, gevestigd in Amersfoort en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40476875 (hierna: ‘de Vereniging’). Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens de Vereniging mogelijk verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt wanneer personen de verenigingswebsite bezoeken of gebruiken.

 

 1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1       De Vereniging verwerkt (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u indien u:

 1. zich inschrijft voor een evenement, een wedstrijd, een opleiding of een
  andere activiteit die de Vereniging aanbiedt;
 2. een aankoop doet bij de Vereniging;
 3. zich aanmeldt voor een nieuwsbrief van de Vereniging;
 4. een formulier invult voor enige verenigingsdienst of -informatieverstrekking of een formulier invult waarin u verzoekt contact met de Vereniging op te nemen.

 1.2       De Vereniging verzamelt (mogelijk) de volgende gegevens:

 1. naam;
 2. voornaam;
 3. adres;
 4. e-mailadres;
 5. telefoonnummer;
 6. leeftijd;
 7. geslacht;
 8. functie;
 9.                     

1.3       De Vereniging kan deze gegevens gebruiken om:

 1. verzoeken van u in behandeling te nemen;
 2. u in te schrijven voor deelname aan een opleiding, wedstrijd, evenement of een andere activiteit van c.q. namens de Vereniging;
 3. de dienstverlening aan u te verbeteren;
 4. de website van de Vereniging te optimaliseren;
 5. contact met u op te nemen of te onderhouden;
 6. een aanvraag voor een dienst van de Vereniging aan u in behandeling te nemen.

      2. INFORMATIE WIJZIGING EN BEZWAAR

2.1       U kunt contact opnemen met het secretariaat van de Vereniging per e-mail aan secreataris@svcomutrecht.nl voor:

 1. meer informatie over de wijze waarop de Vereniging persoonsgegevens verwerkt;
 2. vragen naar aanleiding van deze Privacyverklaring;

2.2       U hebt de volgende rechten:

 1. Het recht van inzage;
 2. Het recht op rectificatie;
 3. Het recht op gegevenswissing;
 4. Het recht op beperking van de verwerking;
 5. Het recht op overdraagbaarheid van de gegevens;
 6. Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

2.3       De rechten vermeld in § 2.2 a – e kunt u uitoefenen door contact op te nemen met de Vereniging zoals vermeld in § 2.1.

       3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

3.1       De Vereniging zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk.

3.2       De Vereniging zal adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen.                   

       4. DERDEN

4.1       De Vereniging zal uw gegevens niet aan derden, buiten KNSA verband, verstrekken, tenzij u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven of de Vereniging daartoe verplicht is op grond van de Wet of een rechterlijke uitspraak.           

       5. WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING

5.1       Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om deze privacyverklaring regelmatig te blijven raadplegen.

Baanplanner 

Agenda SV COM Utrecht

2023 Activiteit
4 oktober
woensdag (deel 40 / 52)
19:00 tot
23:00
Verenigingsavond SV COM Utrecht
Kryptonweg 5, Amersfoort
11 oktober
woensdag (deel 41 / 52)
19:00 tot
23:00
Verenigingsavond SV COM Utrecht
Kryptonweg 5, Amersfoort
11 oktober
woensdag (deel 9 / 11)
20:00 tot
22:00
IPSC Training
Baan C
18 oktober
woensdag (deel 42 / 52)
19:00 tot
23:00
Verenigingsavond SV COM Utrecht
Kryptonweg 5, Amersfoort
25 oktober
woensdag (deel 43 / 52)
19:00 tot
23:00
Verenigingsavond SV COM Utrecht
Kryptonweg 5, Amersfoort
25 oktober
woensdag
19:30 tot
22:00
Interne Wedstrijd Militair Pistool
Baan C
1 november
woensdag (deel 44 / 52)
19:00 tot
23:00
Verenigingsavond SV COM Utrecht
Kryptonweg 5, Amersfoort
8 november
woensdag (deel 45 / 52)
19:00 tot
23:00
Verenigingsavond SV COM Utrecht
Kryptonweg 5, Amersfoort
8 november
woensdag (deel 10 / 11)
20:00 tot
22:00
IPSC Training
Baan C
11 november
zaterdag
10:00 tot
17:00
EPP-wedstrijd
Kryptonweg 5, Amersfoort

SV COM UTRECHT

Kryptonweg 5
  3812 RZ   Amersfoort   
  Nederland
 
siraterces.[antispam].@svcomutrecht.nl
https://www.svcomutrecht.nl
 
NL29ABNA0454482965
kvk:
40476875

Accommodatie SV COM UTRECHT